Trendy, które musi obserwować architekt korporacyjny

Kategoria II

Architekt  korporacyjny nie ma łatwego życia ;). Z jednej strony biznes go nie lubi i nie ceni (widząc w nim raczej przeszkodę, opornika niż wsparcie). To samo dotyczy działów rozwoju IT, które często architektów postrzegają jako “policjanta architektonicznego”, niż wsparcie dla realizacji nowych przedsięwzięć. Do tego dochodzi konieczność monitorowania zmian biznesowych i technologicznych… Odnośnie tych ostatnich firma badawcza Forrester przygotowała zestawienie najważniejszych trendów, które zdaniem analityków tej organizacji powinny być uwzględniane w pracach architektów korporacyjnych. 

Wykres 1 przedstawia zestawienie takich trendów.

ArchitekturaKorporacyjna.pl

 Wykres 1. Trendy technologiczne mające wpływ na pracę architektów korproacyjnych
Uwaga: Wartości podawane są w %
Źródło: Forrester.com

Wyniki te zostały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w 4 kwartale 2012 roku, w formie badania on-line wśród 216 architektów korporacyjnych z całego świata. Pytanie jakie sformułowano brzmiało: proszę wybrać technologie, które spodziewasz się, że będą miały największy wpływ na twoją działalność biznesową od chwili obecnej do roku 2018.

Jeżeli chodzi o wyniki, można stwierdzić, że teoretycznie nihil novi – wszyscy o tym wiedzą. To zestawienie pokazuje jednak, jak ważną rolę będzie pełnić architektura danych (już w tej chwili architekci danych zarabiają lepiej od architektów korporacyjnych), oraz że trzeba będzie przemyśleć na nowo sposoby modelowania pewnych klas rozwiązań – dotyczy to zwłaszcza środowiska mobilnego oraz przetwarzania w chmurze.