Jak napisać dobre ogłoszenie o pracę dla architekta korporacyjnego?

Kategoria II

Napisanie dobrego ogłoszenia o pracę dla architekta korporacyjnego nie jest trywialną sprawą. I to co najmniej z kliku powodów. Przede wszystkim jest to stosunkowo nowa profesja w polskich warunkach.

Co więcej sama terminologia nie jest także ustabilizowana. Wreszcie spotyka się jeszcze firmy, które nie do końca rozumieją ideę architektury korporacyjnej, a szukają architektów korporacyjnych (?).

Z praktyki wynika, że bardzo często tak naprawdę organizacje te szukają specjalistów od jakiejś technologii (np. J2EE) czy też od produktu (np. architekt rozwiązania firmy ABC), a nie "rasowego" architekta korporacyjnego. Tej "subtelnej" różnicy nie widzą niestety często działy HR, odpowiedzialne za proces rekrutacji.

Jakiś czas temu zostałem poproszony o pomoc w wybraniu z grona kandydatów osoby, która pełniłaby rolę architekta korporacyjnego w dużej organizacji (sektor finansowo-ubezpieczeniowy). Na początku potwierdziłem, że chodzi tutaj rzeczywiście o architekta korporacyjnego, a nie architekta rozwiązań czy też architekta IT.

Okazało się, że ta konkretna organizacja rzeczywiście potrzebuje zatrudnić Głównego Architekta (w obszarze architektury korporacyjnej). Co więcej, będzie on raportował do członka zarządu, odpowiedzialnego zarówno za IT jak i operacje (czyli jest to wymarzone umocowanie dla takiego architekta, gdyż ma realny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji, w tym jej części biznesowej).

W pierwszym kroku przystąpiliśmy do sformułowania zakresu odpowiedzialności takiego architekta. Do jego podstawowych zadań będzie należało:

 • utworzenie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie koncepcji architektury korporacyjnej w organizacji,
 • zaprojektowanie i wdrożenie praktyki architektonicznej opartej o jedne z wiodących na rynku ram architektonicznych,
 • koordynacja prac związanych ze zdefiniowaniem pryncypiów architektonicznych oraz stworzeniem modeli architektonicznych dla stanu bazowego, stanu docelowego oraz stanów pośrednich (tzw. architektura bazowa, docelowa oraz architektury pośrednie),
 • uczestnictwo w zdefiniowaniu planu migracji ze stanu bazowego do stanu docelowego,
 • uczestnictwo w zdefiniowaniu portfela projektów wynikającego z realizacji architektury docelowej,
 • podjęcie działań związanych z wdrażaniem ładu architektonicznego w organizacji, w tym nadzór architektoniczny nad systemami informatycznymi realizowanymi w ramach zdefiniowanego portfela projektów.

W dalszej kolejności jego zadaniem będzie:

 • komunikowanie kluczowym interesariuszom zagadnień związanych z architekturą korporacyjną oraz promowanie tej koncepcji na poziomie dyrekcji oraz zarządów,
 • regularne raportowanie do członka zarządu nt. podejmowanych działań architektonicznych,
 • uczestnictwo (w roli sekretarza) w posiedzeniach Rady Architektury,
 • przygotowywanie rekomendacji na posiedzenia Rady Architektonicznej w zakresie planowanych zmian w architekturze lub zgłaszanych propozycji odstępstw,
 • proponowanie działań doskonalących firmę na bazie strategicznych przeglądów architektonicznych,
 • wypracowanie relacji i mechanizmów współpracy z jednostkami biznesowymi i działem IT w obszarze architektury korporacyjnej,
 • uczestnictwo w re-definiowaniu strategii biznesowej organizacji oraz strategii IT,
 • uczestnictwo w zespole odpowiedzialnym za realizację strategii biznesowej firmy, prowadzonej w postaci portfela inicjatyw.

Wymagania specjalistyczne, które powinien spełniać kandydat:

 • Kandydat powinien mieć wyższe wykształcenie w obszarze informatyki oraz dodatkowo zarządzania, ekonomii lub finansów (wskazane są studia MBA).
 • Wymagana jest znajomość dobrych praktyk zarządzania architekturą korporacyjną (w szczególności ram architektonicznych TOGAF), popartych uznanymi certyfikatami.
 • Praktyczne (co najmniej 3-letnie) doświadczenie w budowaniu praktyki architektonicznej w organizacjach.
 • Praktyczna (co najmniej 2-letnia) znajomość zarządzania portfelem projektów i programów, poparta uznanymi certyfikatami.
 • Wiedza nt. zarządzania ryzykiem oraz zachowania ciągłości działania – zarówno na poziomie biznesowym jak i IT.
 • Wiedza nt. nowych trendów w obszarze IT (wirtualizacja, mechanizmy integracyjne, cloud computing, SOA, technologie mobilne, big data).
 • Ogólna wiedza nt. procesu wytwórczego oprogramowania i technologii z tym związanych.
 • Wskazana jest znajomość architektonicznych modeli referencyjnych dla branży, w której działa firma.

W zakresie umiejętności miękkich określono następujące wymagania względem kandydata:

 • Wysoko rozwinięte zdolności organizatorskie oraz komunikacyjne (ze szczególnie położonym naciskiem na umiejętności negocjatorskie).
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi i rozmowami w gronie zarządczym (poziom członków zarządu oraz kluczowych dyrektorów – zarówno odpowiedzialnych za działalność biznesową jak i informatyczną firmy).
 • Kandydata powinna ponadto cechować szybkość uczenia się nowych zagadnień i pro-biznesowe spojrzenie na funkcjonowanie IT w organizacji.

Firma, osobie która spełni jej oczekiwania miała do zaoferowania:

 • Bardzo satysfakcjonujące wynagrodzenie zasadnicze.
 • Premię zależną od osiągniętych wyników (mierzonych za pomocą uzgodnionych z Zarządem wskaźników).
 • Atrakcyjny pakiet szkoleń - zarówno specjalistycznych jak i w obszarze "miękkich kompetencji".
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.