Agile and Enterprise Architecture - interesujący wpis nt. połączenia świata architektury i agile

Kategoria II

Od jakiegoś czasu wśród rozmów praktyków i na konferencjach przewija się wątek dotyczący połączenia dwóch bardzo popularnych (rzekłbym nawet modnych) haseł – czyli architektury korporacyjnej i agile (Agile Architecture). Część osób zastanawia się, czy nie jest to oksymoron albo jednorożec. Inne osoby o efektach synergii tych koncepcji myślą łącząc architekturę korporacyjną z DevOps, Scrum’em, dostarczaniem inkrementalnym oprogramowania. Nieco inne spojrzenie zaproponował Charlest Betz na swoim blogu we wpisie:  “Agile and Enterprise Architecture“. Zauważa on, że idea architektury korporacyjnej jest istotnie różna od architektury rozwiązania, i że architektura korporacyjna pełni inne funkcje. Są to: koordynacyjną (coordination) i nadzorczą (governance) na poziomie portfeli projektów oraz redukujące redundancje podczas pozyskiwania (kupowania) i wytwarzania rozwiązań (przez rozwiązanie rozumie się zarówno system IT jak również rozwiązania organizacyjne). Innymi słowy mówiąc podejście architektoniczne buduje konsensus na poziomie zarządzania systemami złożonymi.

Z tego względu Betz proponuje poszukać synergii architektury nie z wcześniej wymienianymi podejściami, ale z:

  • podejściami Reinertsen’a i Ries’a do projektowania produktów (przedstawionymi odpowiednio w książkach: Principles of Product Development Flow oraz Lean Startup);
  • przetwarzania wizualnego człowieka – bo przecież architektura to wizualne modele;
  • pętli OODA (Observe/Orient/Decide/Act) – w szczególności EA może być wykorzystywana w fazie “Orienting” pętli OODA.

Zachęcam do przeczytania całego wpisu Betz’a. To inspirująca lektura :).