O architekturze korporacyjnej w administracji publicznej - wystąpienie na konferencji Państwo 2.0

Kategoria II

Już w najbliższy czwartek odbędzie się konferencja “Państwo 2.o”, która organizowana jest przez wydawnictwo IDG/dwutygodnik Computerworld. Tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod hasłem: ‘Cyfrowy rozwój polski 2014-2020. Od informatyzacji do integracji”. Wspominam o tej konferencji dlatego, że będę miał tam przyjemność poprowadzić wykład “Wdrażanie podejścia architektonicznego w polskiej administracji publicznej”. O potrzebie realizacji tej koncepcji w administracji publicznej mówiłem w roku 2012 na tej samej konferencji. Moje wystąpienie spotkało się wtedy z tzw. życzliwym zainteresowaniem przedstawicieli jednostek publicznych i na tym się to skończyło. Dlatego obecnie jest mi szczególnie miło, kiedy Pani Minister Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w najnowszym wywiadzie dla Computerworld wskazuje, że: “Musimy zdecydować się na architektoniczne podejście do informatyzacji państwa. Musimy stwierdzić, które systemy są kluczowe, które rejestry są referencyjne i w konsekwencji, które powinny być w pierwszej kolejności realizowane. Powinniśmy się oprzeć na architekturze informacyjnej państwa”. 

Czego będzie dotyczyć moja prezentacja? Ponieważ będę miał do dyspozycji 20 minut, dlatego zdecydowałem się tak przygotować prezentację, aby odnieść się do 10 kluczowych zagadnień związanych z podejściem architektonicznym w administracji publicznej:

– Czy architektura korporacyjna w administracji publicznej [na świecie] jest wymysłem akademików/konsultantów?
– Czy polska administracja publicznapotrzebuje architektury korporacyjnej?
– Jakiego typu architektury potrzebuje polska administracja publiczna?
– Czy polska administracja publiczna jest gotowa na architekturę korporacyjną?
– Do czego można wykorzystać architekturę korporacyjną na poziomie państwa?
– Do czego można wykorzystać architekturę korporacyjną na poziomie urzędu/resortu?
– Czy wdrażając architektury korporacyjne pojedynczych urzędów zbudujemy architekturę korporacyjną państwa?
– Czy architektura korporacyjna państwa zastępuje strategię lub zarządzanie projektami/programami?
– Jakie jest umocowanie podejścia architektonicznego w polskim prawie?
– Co się stanie, jeżeli polska administracja publiczna nie zastosuje podejścia architektonicznego?

Zapraszam na moją prezentację :).