Najnowsze statystyki nt. certyfikacji TOGAF 9

Kategoria II

 TOGAF w wersji 9 został opublikowany w styczniu 2009 roku, zaś w marcu 2009 roku uruchomiono oficjalnie program certyfikacyjny. Zgodnie z założeniami The Open Group (konsorcjum będącego twórcą TOGAF) można uzyskać dwa różne certyfikaty dla TOGAF 9: na poziomie 1 (tzw.  TOGAF Foundation) oraz na poziomie 2 (tzw. TOGAF 9 Certified). Pierwszy certyfikat ma potwierdzać, że osoba go posiadająca zna podstawy TOGAF 9, zaś certyfikat drugi ma świadczyć o tym, że osoba zna nie tylko  materiał zawarty w specyfikacji TOGAF 9, ale umie go również zastosować w praktyce. Czyli poziom pierwszy potwierdza posiadanie wiedzy o TOGAF 9, poziom drugi – posiadanie umiejętności dotyczących TOGAF 9.

Od momentu uruchomienia procedury certyfikacji, liczba osób posiadających takie uprawnienie gwałtownie rośnie na całym świecie. The Open Group pod koniec stycznia 2012 roku przedstawił kilka interesujących statystyk. Poniżej zaprezentowano dwa wybrane wykresy. Na pierwszym z wykresów przedstawiony jest wzrost certyfikatów od samego początku do grudnia 2011 roku włącznie. Co interesujące, mimo że zdecydowanie trudniejsze jest uzyskanie certyfikatu na poziomie 2-gim, posiada go więcej osób niż certyfikat na poziomie 1-szym.Liczba certyfikatów TOGAF na świecie

Drugi z wykresów przedstawia rozkład certyfikatów ze względu na kraje pochodzenia ich właścicieli (jest to stan na połowę stycznia 2012 roku). Skoncentrowano się na 10-ciu krajach, w których wystawiono największą liczbę certyfikatów (bardziej szczegółowo: wykres przedstawia 11 krajów, bo dwa z nich mają taką samą liczbę certyfikatów). Generalnie certyfikaty są  uzyskiwane w ponad 50 krajach.

Rozkład certyfikatów TOGAF w poszczególnych krajach

Dociekliwy obserwator może zwrócić uwagę, że na powyższym wykresie nie ma Polski. Nie zmieściła się ona w pierwszej 11-ce. Z moich informacji wynika, że 90-ciu Polaków może pochwalić się posiadaniem jednego z dwóch certyfikatów TOGAF 9 (poziom 1 lub poziom 2), co stanowi 0.7% całości wystawionych na świecie certyfikatów.