Szukamy liderów w obszarze architektury, czyli zaczynamy III ogólnopolskie badanie "Architektura korporacyjna w Polsce"

Kategoria II

W ostatnich tygodniach na serwisie ArchitekturaKorporacyjna.pl pojawiło się zdecydowanie mniej wpisów niż zwykle. Spowodowane to było przygotowaniem do uruchomienia III edycji ogólnopolskich badań “Architektura korporacyjna w Polsce”. Ta edycja będzie o tyle nietypowa, gdyż oprócz badań ankietowych planujemy przeprowadzić pogłębione wywiady eksperckie. Pozwoli nam to wyłonić liderów wdrażania koncepcji architektonicznych w Polsce.
Prace te są prowadzone w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat medialny nad tym przedsięwzięciem objął dwutygodnik Computerworld. Podsumowanie uzyskanych wyników planowane jest na przełomie I i II kwartału 2015 r.

Na wstępie pozwolę sobie przedstawić krótką historię dotychczasowych badań. Ich tzw. wersja “0” została przeprowadzona w roku 2009. Jej celem było dopracowanie i zwalidowanie kwestionariusza badawczego. Oficjalnie badania zostały przeprowadzone po raz pierwszy w roku 2010, a kolejna ich edycja odbyła się w roku 2012. Dwa lata upłynęły szybko – czas więc na nową edycję.

W przeciągu tych sześciu lat (tj. od roku 2009) staraliśmy się nie modyfikować w zbyt  dużym stopniu kwestionariusza (doprecyzowywaliśmy tylko poszczególne pytania, rozszerzyliśmy możliwe odpowiedzi). To pozwoli zachować porównywalność zebranych danych i zobaczyć jakie trendy występują w Polsce w tym obszarze. Już teraz stawiam tezę, że polskie organizacje dojrzewają od strony architektonicznej, ale jednocześnie architektura w Polsce nie ma łatwo (istnieje bardzo silna presja na uzyskiwanie krótkoterminowych rezultatów).

Kogo zapraszamy do udziału w badaniach? Firmy i organizacje publiczne, które na własne potrzeby wykorzystują podejście architektoniczne (czy to architekturę korporacyjną, architekturę korporacyjną IT, architekturę IT).

Co Państwo zyskujecie, uczestnicząc w badaniach?

– Po pierwsze dostęp do raportu zawierającego podsumowanie wyników przeprowadzonych badań oraz analizę trendów w obszarze architektury korporacyjnej w Polsce (na bazie wcześniejszych edycji).

 Po drugie możliwość udziału w prezentacji raportu podsumowującego wyniki przeprowadzonych badań (taka prezentacja odbędzie się na przełomie I i II kwartału 2015 r.).

Po trzecie 50% zniżkę na na II edycję książki mojego autorstwa “Architektura korporacyjna w Polsce. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne” (planuję rozszerzoną, uzupełnioną i poprawioną re-edycję na przełomie II i III kwartału 2015 r).

– Wreszcie każdy kto jest członkiem Akademii Standardów IT za wypełnienie ankiety otrzymuje 100 punktów na swoim koncie :).

Uwaga:  Informacje uzyskane od respondentów będą prezentowane jedynie w postaci przetworzonej/zagregowanej (obowiązuje mnie zasada zachowania tajemnicy statystycznej).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tych badaniach – zapraszam do kontaktu mailowego (andrzej@egov.pl), przekażę link do strony z kwestionariuszem.