Zaproszenie na Ogólnopolskie Seminarium "Architektura (nie tylko) Korporacyjna w Akcji. Optymalizacja kosztowa | Zarządzanie zmianą | Innowacje"

Kategoria II

Serdecznie zapraszam 1 grudnia na SGH na całodniowe seminarium OSAKA'2016 dotyczące praktycznych aspektów wdrażania architektury korporacyjnej (i nie tylko) w polskich organizacjach.

We wrześniu 2012 roku odbyło się I Ogólnopolskie Seminarium "Architektura Korporacyjna w Akcji" (OSAKA'2012). Od tego czasu koncepcja architektury korporacyjnej uległa istotnej popularyzacji w Polsce. Bardzo dużo organizacji wdrożyło u siebie wybrane mechanizmy ładu architektonicznego. Jednocześnie obecnie z coraz większej liczby firm dochodzą sygnały, że w dobie rozprzestrzeniania się Agile, DevOps, bi-modal IT, IoT,...istnieje potrzeba ponownego przemyślenia roli architektury i architektów.

Z tego względu w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką SGH postanowiliśmy po czterech latach powrócić do tematu architektury (tym razem nie tylko korporacyjnej - bo również biznesowej, integracji, innowacji, rozwiązań, itp.) i w gronie praktyków odpowiedzieć na dwa pytania: gdzie faktycznie jesteśmy obecnie i gdzie chcemy być za jakiś czas.

Podczas całodniowego seminarium OSAKA'2016 poruszone zostaną trzy obszary zagadnień:

  • Analiza stanu obecnego wdrażania podejścia architektonicznego w Polsce (na bazie omówienia wyników IV edycji badań "Architektura korporacyjna w Polsce").
  • Kierunki rozwoju podejścia architektonicznego w Polsce (np. optymalizacja kosztowa na poziomie biznesu i IT, zarządzanie zmianą, tworzenie innowacji).
  • Wyzwania na przyszłość, które czekają architektów (nie tylko korporacyjnych).

Wśród prelegentów seminarium znajdą się przedstawiciele takich firm jak: Aviva, Generali, ING, Innogy (grupa RWE), LuxMed, Orange, PZU, TVN, Promity, Wipro.

Do udziału w seminarium OSAKA'2016 szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne za nadzorowanie lub bezpośrednie kierowanie zespołami architektów i analityków w polskich organizacjach, a także architektów korporacyjnych, architektów rozwiązań, koordynatorów portfeli projektów i programów, Scrum Masterów oraz prowadzących programy transformacyjne.

Zakładamy mocno interaktywną formułę spotkania.

Program i wszystkie szczegóły rejestracyjne dostępne są na stronie http://osaka2016.architekturakorporacyjna.pl/.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych :)