Kluczowe pytania z perspektywy modelowania potencjału biznesowego + konkurs :)

Kategoria II

Koncepcja potencjału biznesowego powoli toruje sobie drogę w polskich firmach. Temu zagadnieniu poświęciłem już dwa wpisy na serwisie ArchitekturaKorporacyjna.pl (zobacz: Czym jest modelowanie potencjału biznesowego oraz Mapy potencjału biznesowego). Ahsan Rauf sformułował 7 pytań, które powinny być zadawane w organizacjach zainteresowanych wdrożeniem tego podejścia u siebie. Pozwalam je sobie przytoczyć, opatrzyć krótkim komentarzem i dodać kilka własnych.

Lista pytań, na które warto znać odpowiedzi :

  1. Czy organizacja wie, które jej potencjały są krytyczne i wymagane, niekrytyczne i wymagane, niekrytyczne i niewymagane z punktu wiedzenia jej funkcjonowania? Kwestią niezwykle trudną w praktyce jest określenie kryteriów “krytyczności” potencjałów.
  2. Jakie krytyczne i wymagane potencjały przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności organizacji? Bardzo często nie jest łatwo zidentyfikować, które potencjały mają charakter strategiczny. W tym miejscu ogłaszam konkurs – jaki jest strategiczny potencjał (zapewniający bardzo wysoką konkurencyjność na rynku) dla firmy Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci Biedronka)?
  3. W jaki sposób organizacja ustala swój aktualny potencjał biznesowy? Tutaj pojawia się kwestia miar oceny aktualnego potencjału biznesowego organizacji.
  4. W jaki sposób organizacja ustala swoje przyszłe potrzeby w zakresie pozyskiwania/wzmacniania potencjałów? W tym miejscu należy znaleźć zidentyfikować najbardziej efektywny sposób mapowania celów strategicznych na wymagane potencjały biznesowe.
  5. W jaki sposób w strategii organizacji następuje odniesienie się do osiągania (pozyskiwania/wzmacniania) w przyszłości niezbędnych potencjałów? Bardzo często okazuje się bowiem, że w strategii pomija się kwestię sposobów pozyskiwania niezbędnych potencjałów.
  6. Jak poszczególne wymagane potencjały biznesowe są dostarczane do organizacji? Niezbędne jest powiązanie dostarczania potencjałów do organizacji z zarządzaniem portfelami/zarządzaniem projektami.
  7.  Jakie mechanizmy (ciała/role/procesy/…) organizacja wprowadziła w zakresie zarządzania (w tym monitorowania) potencjałów biznesowych? Niestety bez powołania odpowiednich struktur zarządczych nie ma szans na wprowadzenie podejścia bazującego na potencjale.

Oczywiście nie jest to lista wyczerpująca zagadnień, o których należy pomyśleć przy wprowadzeniu do organizacji podejścia bazującego na potencjale. Ale wydaje się, że udzielone odpowiedzi zdecydowanie pozwolą wystartować z tym przedsięwzięciem.

PS. Osoby które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o pozostawianie odpowiedzi w formie komentarzy. Dla osoby, która jako pierwsza udzieli odpowiedzi czeka nagroda niespodzianka ;).